<
Favoritt - ordtak

"The only free cheese is in the mousetrap" :-)

Automatiserte hageprodukter

Klikk på bildet for å gå direkte til nettsiden.


Litt om nettsiden

Vanning.no ble designet om på våren 2010. Bedriftens eiere kontaktet oss og ville ha en ny frisk nettside istedenfor den gamle, som var veldig utdatert.
Vi satt oss ned i fellesskap og ble enige om mål og hovedønsker for den nye nettsiden. Designforslag ble oversendt Vanning og godkjent. Da kunne vi begynne med utforming av resterende undersider. Vi fikk i oppgave å utforme tekst og lage bilder etter hva vi synes så bra ut. Tekst ble korrekturlest og redigert av Vanning, og fortløpende korrigert fra vår side.
Resultatet etter ferdigstillelse ble en nettside som fremstår beskrivende for hva Vanning driver med. Beskrivende tekst, fine bilder og kundevennlig er ord vi har hørt i etterkant.
Nettsiden inneholder også en database for håndtering av e-post - både av statistikkhensyn, men også til enklere håndtering av svar når man f.eks bruker mobiltelefon.

Vanning.no har ønske om nok en database i forbindelse med registrering av kunder og deres produkter. Denne prosessen er under arbeid og forventes startet høsten 2010.

Hva finner du hos Vanning.no?

Her finner du tidsbesparende løsninger for hage og grøntanlegg.
Du kan lese om produkter og løsninger som automatiserer rutineoppgaver, hovedsakelig for hage og grøntanlegg.
Vanning AS leverer:
  • Vanningsutstyr og komplette løsninger for vanning og støvbinding. Det være seg små manuelle til store automatiske vanningsanlegg.
  • Robot gressklipper, få gresset klippet mens du gjør noe annet.
  • Vi har modeller som er egnet til alt fra den minste private gressplen til proffmaskiner beregnet for park, fotball og golfbaner. Det finnes til og med en modell som helt automatisk samler inn golfballene på en driving range.
  • Vanning utarbeider komplette service og driftavtaler for ditt anlegg.
  • På Vanning.no finner du også en nettbutikk hvor du kan handle deres produkter direkte.