Favoritt - ordtak

"The only free cheese is in the mousetrap" :-)

Norske Brukskunstnere

Klikk på bildet for å gå direkte til nettsiden.


Om siden

Som brukskunstnere er deres ideal å skape bruksgjenstander som både er funksjonelle og vakre.

Deres formål er å høyne og spre kunnskap om den bruksmessige og estetiske kvalitet av norske håndverks- og industriprodukter og høyne brukskunstyrkets faglige standard og anseelse.

Organisasjonen er landsomfattende og politisk nøytral.

Organisasjonen ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav 3 er fra NB og 2 fra Bod 21.