Favoritt - ordtak

"The only free cheese is in the mousetrap" :-)

Lamp - Statsautorisert revisor

Klikk på bildet for å gå direkte til nettsiden.


Om siden

Arne Lamp AS er et mindre revisjonsfirma som ble etablert i 1995. De har kontor på Billingstad i Asker Kommune. Selskapet betjener hovedsaklig mindre og mellomstore selskaper med lovfestet revisjon.

De utfører også revisjons- og regnskapstjenester til selskap som har ikke har revisjonsplikt samt foreninger og stiftelser og er behjelpelig med utarbeidelsen av likningspapirer og årsregnskap.

De har bred revisjonserfaring fra blant annet finans, shipping, handel og produksjonsvirksomhet i inn- og utland. Trenger du en verdivurdering av dine aksjer utført etter anerkjente prinsipper, kan de utføre dette tilpasset ditt behov.

Arne Lamp AS kan bistå nyetableringer med å utarbeide stiftelsesdokumenter.
Selskapet tilstreber tilgjengelighet, aktivt engasjement og tilpassede tjenester etter kundens behov, innenfor rammen av lover og regler.