Favoritt - ordtak

"The only free cheese is in the mousetrap" :-)

Innleide tjenester

Trenger du hjelp?

Vi er et firma med stort potensiale og kreative sjeler. Vi er som "poteten" da vi kan brukes til det meste. Om du eller ditt firma trenger å leie inn arbeidskraft for en kortere eller lengre periode, da er vi åpne for innspill og forespørsler.
Flere firmaer har de siste årene brukt våre medarbeidere til innleid arbeidskraft, i perioder som de har hatt stor pågang. Vi har vært innleid til både, kontorarbeid, PC-relaterte kontoroppgaver, installasjoner, lagerarbeid, verksted, service og telefonsupport. Men vi er som nevnt åpne for det aller meste :-)
En slik innleid tjeneste er kostnadseffektivt for firmaet, fordi de da unngår å ansette en på full tid f.eks.
Så om du trenger hjelp i ditt firma, er vi åpne for kontakt for å vurdere om vi kan bidra med hjelpen du ser etter..
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, kanskje vi kan bidra til akkurat det dere trenger :-)